Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia: 1. januára 2023

1. Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za zaobchádzanie s touto stránkou je CLEAR Media s.r.o. (ďalej len služba), s adresou Karpatské námestie 10A Bratislava, 83106, Slovenská republika.

IČO:50751310
DIČ:2120473542
IČ DPH:SK2120473542
E-mail:info@qrpay.sk

Prijatie zásad ochrany osobných údajov spoločnosti CLEAR Media s.r.o. (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) je nevyhnutnou podmienkou pre používanie našej webovej stránky a poskytovanie služby (ďalej len „Služba“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných a neosobných informácií ako používateľa CLEAR Media s.r.o. od dátumu účinnosti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiava CLEAR Media s.r.o. aktuálnu miestnu a európsku legislatívu, ako aj jej vykonávacie predpisy.

2. Zhromaždené informácie

Prístup na našu webovú stránku je možný bez toho, aby ste museli poskytovať akékoľvek informácie, aj keď na registráciu nám budete musieť poskytnúť niektoré osobné údaje.
Informácie (osobné alebo neosobné) zhromaždené službou sa môžu v závislosti od toho líšiť.

Osobné a neosobné informácie zhromaždené Službou sa k nám dostanú tromi spôsobmi: 1) tými , ktoré sa zhromažďujú automaticky, 2) tými , ktoré nám poskytnete dobrovoľne, a 3) tými , ktoré sú poskytnuté tretími stranami.

2.1. Tie ktoré sa zbierajú automaticky

Tieto informácie budú pozostávať z:

 • Zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo podobných mechanizmov uložených vo vašom zariadení, a to vždy s vaším súhlasom alebo v súlade s inými právnymi základmi.
  Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.
 • IP, z ktorej sa pripojenie uskutočňuje, typ použitého zariadenia a jeho vlastnosti, verzia operačného systému, typ prehliadača, jazyk, dátum, krajina, čas požiadavky, URL z toho z ktorej pochádzate, adresa URL, na ktorú idete, alebo použitá mobilná sieť.
 • Údaje o používaní služby a prípadné chyby zistené počas jej používania.
 • Okrem toho CLEAR Media s.r.o. používa Google Analytics, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, LLC. so sídlom v Spojených štátoch amerických so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Na poskytovanie týchto služieb používajú súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie vrátane IP adresy používateľa, ktoré budú prenášané, spracovávané a ukladané spoločnosťou Google v podmienky stanovené na webe www.google.com.
  Vrátane možného prenosu uvedených informácií tretím stranám z dôvodov zákonnej požiadavky alebo keď uvedené tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

V každom prípade môžete zakázať súbory cookie služby Google Analytics tu.

2.2. Tie ktoré dobrovoľne poskytnete

Tieto informácie budú pozostávať z:

 • CLEAR Media s.r.o. vyžaduje na dokončenie vašej registrácie na webe: okrem iného meno a priezvisko, adresa a email. Všetky údaje sú povinné.
 • Informácie, či už osobné alebo nie, na dokončenie zmluvy o poskytovaní služby, ako je vaša e-mailová adresa a IBAN.
 • Informácie, či už osobné alebo nie, ktoré správy odoslané prostredníctvom kontaktných alebo názorových kanálov zriadených v rámci Služby môžu obsahovať, napríklad vaše meno a e-mail.

3. Práva a účely

Upozorňujeme, že vyplnenie formulárov je dobrovoľné. Ak však nevyplníte povinné polia (zvyčajne označené hviezdičkou), používanie niektorých funkcií služby nebude možné alebo bude obmedzené.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spracované aby sme mohli vybavovať vaše požiadavky, poskytovať požadovanú službu a informovať vás o záležitostiach súvisiacich s činnosťou spoločnosti a jej služieb.

Kedykoľvek môžete uplatniť práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie vášho zaobchádzania, námietku a prenosnosť vašich osobných údajov e-mailom na adresu:
info@qrpay.sk alebo poštová adresa: Karpatské námestie 10A Bratislava, 83106, Slovenská republika.

V oboch prípadoch sa musíte identifikovať svojím menom a priezviskom a v prípade potreby aj kópiou občianskeho preukazu.

V prípade, že ste súhlas udelili na konkrétny účel, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť zaobchádzania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

4. Vek

Čo sa týka používania online služby, vyhlasujete, že ste plnoletý a máte potrebnú právnu spôsobilosť na to, aby ste boli viazaní touto zmluvou a používali stránku v súlade s jej podmienkami, ktorým plne rozumiete a beriete na vedomie.

Vyhlasujete, že všetky informácie, ktoré poskytnete na prístup k službe, pred a počas jej používania, sú pravdivé, úplné a presné.

5. Použitie údajov

CLEAR Media s.r.o. použije zhromaždené údaje na:

 • Spravovanie a aktualizovanie služieb (právnym základom je náš záujem udržiavať službu aktuálnu a v dobrom stave).
 • Spracovavanie platieb, ktoré uskutočníte (právnym základom je zmluva).
 • Poskytnutie zmluvnej služby (právnym základom je zmluva).
 • Udržiavať bezpečnosť služby, analyzovať nezákonné aktivity, presadzovať naše zmluvné podmienky a pomáhať bezpečnostným zložkám štátu v rámci ich prípadného vyšetrovania (právnym základom je náš záujem garantovať a udržiavať bezpečnosť služby).

CLEAR Media s.r.o. nepoužíva automatizované rozhodnutia, hoci môže generovať základné užívateľské profily, pričom právnym základom je náš oprávnený záujem na komerčné účely a poskytovanie personalizovaných ponúk.

Spoločnosť CLEAR Media s.r.o. môže tiež použiť informácie o používateľovi vo forme súhrnných a anonymných údajov na ich zobrazenie tretím stranám.
Môžete tiež zdieľať štatistiky a demografické informácie o používateľoch a ich používaní Služby s tretími stranami.
Nič z toho však týmto tretím stranám neumožní vás osobne identifikovať.

5.1. V e-mailoch a kontaktných formulároch

Webová stránka má šifrovanie SSL, ktoré umožňuje používateľovi bezpečne odosielať svoje osobné údaje prostredníctvom štandardných kontaktných formulárov.

Zhromaždené osobné údaje budú predmetom automatizovaného spracovania a začlenené do príslušných súborov záznamov o spracovateľských činnostiach, ktorých vlastníkom je CLEAR Media s.r.o.

V tom zmysle:

 • Dostaneme vašu IP adresu, ktorá bude použitá na overenie pôvodu správy, aby sme vám mohli ponúknuť adekvátne odporúčania (napríklad prezentovať informácie v správnom jazyku) a odhaliť prípadné nezrovnalosti (napríklad prípadné pokusy o kybernetický útok službu), ako aj údaje týkajúce sa vášho ISP.
 • Rovnako tak nám môžete poskytnúť svoje údaje telefonicky, e-mailom a inými uvedenými komunikačnými prostriedkami.

Čo sa týka použitých platobných prostriedkov:

 • Našimi poskytovateľmi platobných služieb za poskytovanie našich služieb sú kreditné alebo debetné karty. Služba ani jej zamestnanci nebudú mať nikdy prístup k bankovým údajom (napríklad k číslu kreditnej karty), ktoré používateľ ako zákazník poskytne týmto tretím stranám.

6. Uchovávanie údajov

Nižšie je uvedené, ako dlho sa údaje spracúvané službou uchovávajú:

 • Rozčlenené údaje budú uchovávané bez obdobia na vymazanie.
 • Údaje o zákazníkoch budú uchovávané na nevyhnutné minimum a môžu byť uchovávané do:
  • 5 rokov, podľa čl. 1964 Občianskeho zákonníka (osobné úkony bez osobitnej lehoty).
  • 6 rokov, podľa čl. 30 Obchodného zákonníka (napr. účtovné knihy alebo faktúry).
 • Údaje používateľov budú uchovávané maximálne 12 mesiacov, aby bolo možné vybaviť ich žiadosti.

7. Údaje zdieľané s tretími stranami

Existujú tretie strany, ktoré spravujú časť služby.

CLEAR Media s.r.o. od nich vyžaduje, aby okrem svojich vlastných dodržiavali aj tieto zásady ochrany osobných údajov. CLEAR Media s.r.o. však nezodpovedá za dodržiavanie uvedených zásad.

Za určitých okolností môže CLEAR Media s.r.o. zdieľať, používať alebo uchovávať dáta s tretími stranami, ktorékoľvek zo zhromaždených osobných údajov:

 • Na poskytovanie službieb:

  Poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú funkcie v našom mene, ako sú platobné služby, webhosting, obchodné analýzy, služby zákazníkom alebo webový marketing.
  Títo poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a mať prístup k informáciám, ktoré sú pre nich potrebné na vykonávanie ich funkcií, ale nesmú tieto informácie zdieľať ani používať na žiadny iný účel.

 • Spolupracovať s príslušnými orgánmi:

  Ak sa domnievame, že je to primerane potrebné na splnenie akéhokoľvek zákona, právneho procesu alebo oprávneného záujmu.
  V každom prípade poskytneme len tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné.

8. Bezpečnostné opatrenia

CLEAR Media s.r.o. prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia chrániť bezpečnosť a integritu zhromaždených osobných a neosobných informácií.
Ako proti neoprávnenému prístupu, tak aj proti jeho náhodnej zmene, strate alebo zničeniu.

V každom prípade CLEAR Media s.r.o. nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť zhromaždených informácií, takže musíte vždy spolupracovať a používať zdravý rozum pri zdieľaných informáciách.

Beriete na vedomie a beriete na vedomie, že aj po odstránení môžu osobné a neosobné informácie zostať viditeľné vo vyrovnávacej pamäti alebo ak ich iní používatelia skopírovali alebo uložili.

9. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme v budúcnosti aktualizovať.
O jeho zmenách vás budeme informovať zaslaním oznámenia na uvedenú e-mailovú adresu a/alebo umiestnením oznámenia na viditeľnom mieste na našej webovej stránke.

10. Kontakt

Ak máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese:

E-mail:info@qrpay.sk
Adresa: Karpatské námestie 10A, Bratislava, 83106, Slovenská republika.

11. Súbory cookie, zásady používania súborov cookie

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími komplikáciami;
 • pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať;
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napríklad tu.

12. Ako používame súbory cookie?

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie:

 • sledovanie návštevnosti, používania stránky, štatistika, remarketing v službe Google Analytics
 • sledovanie návštevnosti, používania stránky, štatistika, remarketing cez reklamnú sieť Google Adwords
 • sledovanie návštevnosti, používania stránky, štatistika, remarketing v službe Facebook pixel
 • online komunikácia s predajcom v službe Tawk.to

13. Ako kontrolovať/odmietnuť súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať, alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť v tomto nastavení:

 

Je pre nás veľmi dôležité a na prvom mieste, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj zapezpečenie Vašich osobných údajov. Zároveň osoby, ktoré sú na to oprávnené a prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi sú náležité poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.